Devlet_Tesvik_Header_2020.png


E-ticaret Sitelerine Yönelik Devlet Desteği


ChemOrbis, 2573 sayılı Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar kapsamında Ekonomi Bakanlığınca onay verilen e-ticaret siteleri arasında yer almaktadır. Bu destekten faydalanacak olan üyelerimiz 2022 yılı içinde üyelik bedelinin 15.102 TL’ye kadar %60’ını iade alabileceklerdir.

27 Mayıs 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 444 üncü maddesi ile 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri gereğince karar verilmiş denilmektedir.

Buna bağlı olarak Ticaret Bakanlığı web sitesinde yayımlanan karar ve bu kararın uygulama esaslarına aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

2573 Sayılı Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar

2573 Sayılı Karar - Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi

2022 yılı onaylanan e-ticaret siteleri listesinde yer alan ChemOrbis'in başvurusu olumlu neticelenmiş olup bu destekten faydalanacak olan üyelerimiz üyelik bedelinin 15.102 TL’ye kadar %60’ini iade alabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen karar ve uygulama esaslarına haiz tüm üyelerimiz bu destekten istifade edebilecektir.